News znajdz-prace.de

2012-05-07 12:18:59 UTC - przez admin
Jak wybrać firmę rozliczającą podatki
Rozliczenie_podatku_4069399

Zanim skorzystamy z usług firmy, która pomoże nam w wypełnieniu deklaracji podatkowej, sprawdźmy, czy jej pracownicy dysponują odpowiednią wiedzę oraz doświadczeniem w zakresie przepisów skarbowych, a także czy mogą się wylegitymować odpowiednimi uprawnieniami. Niestety, wiele firm rozliczających podatki polskich pracowników robi to nielegalnie, narażając swoich klientów na kłopoty finansowe, prawne, formalne oraz karno-skarbowe.

Decydując się na współpracę z firmą rozliczającą, powinniśmy pamiętać o następujących zasadach:
- zgodnie z paragrafem 409 BGB  zgoda na przelew pieniędzy z tytułu zwrotu podatku na konto innej osoby jest równoznaczna z zrzeczeniem się prawa do zwrotu. Jeśli więc zgodzimy się na to, by pieniądze najpierw trafiły na konto firmy rozliczeniowej, a dopiero potem zostały przelane na nasz rachunek, możemy nie otrzymać należnych nam pieniędzy,
- firmy, które skupują od podatników dokumenty do rozliczenia i przed wydaniem decyzji urzędowej
wypłacają klientom oszacowaną w przybliżeniu kwotę nadpłaconego podatku (jednocześnie pobierając faktyczny zwrot podatku na swoje konto), działają niezgodnie z przepisami i często dopuszczają się nadużyć,
- firma rozliczeniowa odpowiada za błędy w deklaracji podatkowej tylko wówczas, gdy zostały dopełnione następujące formalności: na zeznaniu podatkowym widnieje pieczęć osoby, która wypełniała deklarację, zaś Urząd Skarbowy otrzymał pisemne pełnomocnictwo, w którym podatnik upoważnia firmę rozliczeniową do występowania w jego imieniu wobec organów podatkowych.

Komentarze (0)
Zarejestruj sie albo zaloguj aby móc dodać komentarz