News znajdz-prace.de

2012-05-07 12:18:21 UTC - przez admin
Kary za nieprzestrzeganie umów taryfowych
1295456470zwi?zki_zawodowe_smak_pracy

Umowy taryfowe pomiędzy związkami zawodowymi a związkami pracodawców dotyczą również pracowników oddelegowanych do pracy w Niemczech przez polskich pracodawców. Oznacza to, iż polscy pracownicy pracujący na terenie Republiki Federalnej Niemiec muszą być wynagradzani tak samo jak zajmujący identyczne stanowisko pracownicy niemieccy. Warto przypomnieć, iż firmy, które łamią tę zasadę, muszą się liczyć z poważnymi sankcjami ze strony Urzędu Skarbowego.

W świetle niemieckiego prawa umowy taryfowe stanowią rodzaj zbiorczej umowy o pracę i określają minimalną stawką wynagrodzenia obowiązującą w danej branży lub sektorze gospodarki. Ponadto gwarantują prawa pracownika (np. prawo do urlopu, do godziwych warunków pracy), a także normują czas pracy oraz zasady wypowiedzenia stosunku pracy.
Jednakże wiele polskich firm delegujących pracowników do pracy na terenie RFN ignoruje zapisy umowy taryfowej i wypłaca swoim pracownikom pensje według polskich stawek, popadając tym samym w konflikt z niemieckim prawem. Jeśli dojdzie do stwierdzenia takiej nieprawidłowości przez Urząd Skarbowy, firma musi zwrócić pracownikom różnicę w wynagrodzeniu pomiędzy stawką minimalną obowiązującą w Niemczech a zaniżoną stawką wypłaconą faktycznie pracownikowi, musi również odprowadzić zaległy podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych oraz składki na poczet ubezpieczenia społecznego, a także zapłacić karne odsetki.

Komentarze (0)
Zarejestruj sie albo zaloguj aby móc dodać komentarz