News znajdz-prace.de

2012-04-18 14:28:00 UTC - przez admin
Nowe zasady uznawania dyplomów
Diplomas

Z dniem 1 kwietnia 2012 weszła w Niemczech w życie nowa ustawa, regulująca kwestie uznawania zagranicznych dyplomów w zakresie tzw. zawodów reglamentowanych (takich jak prawnik, lekarz czy nauczycielka).

Zgodnie z nowymi regulacjami decyzja o uznaniu zagranicznych dyplomów musi zostać podjęta przed upływem trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Procedura jest odpłatna i kosztuje od 100 do 600 euro.
Ustawa wprowadza jednolite i w przypadku niektórych zawodów uproszczone kryteria umożliwiające skrócenie procedury uznawania dyplomów. Do tej pory za uznanie świadectw/dyplomów i ich nostryfikację były odpowiedzialne różne jednostki administracyjne w krajach związkowych. Osoba występująca o uznanie dyplomu musiała więc w zależności od miejsca zamieszkania szukać na własną rękę informacji na temat obowiązującej w danym landzie procedury umożliwiającej uznanie kwalifikacji zawodowych. Obecnie Federalny Instytut Oświaty Zawodowej (Bibb) opracował na zlecenie federalnego resortu oświaty specjalny portal internetowy w całości poświęcony tej tematyce. Portal zawiera linki do najważniejszych regulacji prawnych, listę wymaganych przy nostryfikacji dokumentów, wyjaśnia również, w jaki sposób przebiega postępowanie uznaniowe oraz odsyła do instytucji właściwych dla miejsca zamieszkania osoby występującej o uznanie kwalifikacji zawodowych. Portal - funkcjonujący pod adresem http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/ - jest prowadzony w języku niemieckim oraz angielskim.
Zdaniem strony rządowej, na nowej ustawie może skorzystać nawet 300 tysięcy żyjących w Niemczech obcokrajowców, którzy ze względu na restrykcyjne niemieckie przepisy nie mogli do tej pory wykonywać wyuczonych w swych krajach profesji.

Komentarze (0)
Zarejestruj sie albo zaloguj aby móc dodać komentarz