News znajdz-prace.de

2012-04-18 06:56:58 UTC - przez admin
Nowy prezydent Niemiec odwiedza Polskę
384002556-joachim-gauck-9

Podczas wykładu wygłoszonego na początku marca na uniwersytecie łódzkim Joachim Gauck zadeklarował, iż zamierza w sposób szczególny troszczyć się o relacje z polskim sąsiadem oraz nadać nowy impuls polsko-niemieckiemu partnerstwu w Europie.

Wybór Polski jako celu pierwszej zagranicznej podróży potwierdza, iż nie były to gołosłowne obietnice.
Ten 72-letni pastor, działacz antykomunistycznej opozycji w dawnej NRD oraz pierwszy szef archiwum akt komunistycznej bezpieki Stasi został wybrany na prezydenta 18 marca br., uzyskując poparcie 991 spośród 1232 obecnych w czasie głosowania członków Niemieckiego Zgromadzenia Federalnego. Na urząd prezydenta został zaprzysiężony 23 marca.
W wywiadzie udzielonym telewizji publicznej ZDF kilka godzin objęciu funkcji prezydenta Gauck powiedział: "Polacy czasami rozumieją mnie lepiej niż Niemcy, co wynika z polskiego umiłowania wolności". Dodał również: "Nasi wschodni sąsiedzi są bardzo wrażliwi na punkcie wolności, w Niemczech tej wrażliwości często brakowało".
W przeszłości Gauck wielokrotnie podkreślał zasługi polskiej opozycji demokratycznej dla zakończenia zimnej wojny i zjednoczenia Niemiec. Dziś nowy prezydent Niemiec akcentuje również polityczne oraz gospodarcze dokonania Polski, która może być dla Niemców wzorem determinacji i odwagi w przezwyciężaniu skutków ogólnoświatowego kryzysu finansowego. "Sytuacja polityczna w Polsce jest stabilna, a gospodarka rośnie jak w żadnym innym państwie europejskim" - stwierdził Gauck, dodając, iż w Polsce "w odróżnieniu od Niemiec mniej jest niezadowolenia i nastrojów depresyjnych".
Decyzja nowo desygnowanego prezydenta, który jako cel swojej pierwszej podróży za granicę wybrał Warszawę, została odebrana jako ważna deklaracja polityczna, dowodząca, iż Niemcy dążą do zacieśnienia stosunków ze swoim wschodnim partnerem, a także doceniają rolę Polski w procesie europejskiej integracji.

Komentarze (0)
Zarejestruj sie albo zaloguj aby móc dodać komentarz