News znajdz-prace.de

2012-04-18 06:56:26 UTC - przez admin
Podręcznik do nauczania historii
468polskaniemcy

40 lat minęło od narodzin pomysłu wspólnego polsko-niemieckiego podręcznika do historii.

Jednak dzięki wsparciu wielu polskich oraz niemieckich instytucji projekt nareszcie wszedł w fazę realizacji. Prace nad opracowywaniem poszczególnych tomów powinny się rozpocząć się już w kwietniu bieżącego roku.
Na realizację projektu strona niemiecka przeznaczyła milion euro, pochodzących z funduszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN. Wsparcie zapewniła również Stała Konferencja Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Krajów Związkowych (KMK). Polsko-niemiecki podręcznik do nauki historii przeznaczony jest dla uczniów polskich gimnazjów i pierwszej klasy szkół ponadgimnazjalnych. W Niemczech podręcznik ma trafić do różnego typu szkół ponadpodstawowych.
Szata graficzna, a także układ i zakres treści polskiego i niemieckiego wydania mają być identyczne; różnić ma je tylko język.
Być może wydanie wspólnego podręcznika przyczyni się do upowszechniania w niemieckich szkołach szerszej wiedzy o Polsce i Polakach. Jak na razie, zdaniem prof. Jörga-Dietera Gaugera z Fundacji Konrada Adenauera, ów poziom jest dalece niewystarczający. W obecnych podręcznikach dominują takie tematy, jak: ekspansja Niemców na Wschód, przesiedlania spowodowane II wojną światową, brandtowska polityka wschodnia oraz traktat o ostatecznym uregulowaniu spraw dotyczących Niemiec z 12 września 1990 roku, tzw. Traktat „2+4”. Rzeczowe, pozbawione emocji omówienie trudnych relacji polsko-niemieckich pozwoliłoby na ukazanie, jak bardzo w wielu sferach splatają się ze sobą losy obu narodów, i to zarówno w historii, literaturze, jak i polityce. Jak stwierdziła sekretarz stanu Cornelia Pieper, koordynatorka ds. stosunków z Polską w niemieckim MSZ: "We wspólnej Europie nauka języka sąsiadów, ich kultury, historii i tradycji ma nieoszacowane znaczenie. Inwestowanie w stosunki polsko-niemieckie musi być skierowane przede wszystkim na młode pokolenia, dzieci i młodzież".
Naukowcy Instytutu im. Georga Eckerta zakładają, że pierwszy tom wspólnego podręcznika do historii ukaże się u progu roku szkolnego 2014/2015.

Komentarze (0)
Zarejestruj sie albo zaloguj aby móc dodać komentarz