Poradnik znajdz-prace.de

2011-12-20 13:09:14 UTC - przez admin
Jak uzyskać zasiłek na dziecko dla pracowników w Niemczech?
Po_1

Od 2012 roku zaczną obowiązywać w Niemczech zmienione zasady przyznawania zasiłków na dziecko. Zasiłek ten nazywany jest Kindergeld. Przysługuje on również obcokrajowcom wykonującym pracę w Niemczech.

Kindergeld w 2011 roku

Do końca 2011 roku w Niemczech obowiązują stare przepisy, określające, że zasiłek na dziecko otrzyma każdy pracownik pracujący na terenie Niemiec, jeśli roczny dochód małoletniego nie przekracza 8004 euro. Problem jest w tym, że jeśli dziecko zarabia więcej, to rodzic nie ma szans na otrzymanie zasiłku od państwa. Pamiętać należy, że od dochodów, jakie są uzyskiwane przez małoletniego, odlicza się kwoty płacone na ubezpieczenie społeczne. Dzięki temu do wydatków na ubezpieczenie nie wylicza się jednocześnie tych wydatków, które są przeznaczane na utrzymanie dziecka. Można więc powiedzieć, że składki społeczne zmniejszają dochód uzyskiwany przez niepełnoletniego.

Kindergeld w 2012 roku

Od nowego roku do wyliczenia i przyznania obcokrajowcom i wszystkim pracownikom w Niemczech posiadającym dzieci, zasiłku Kindergeld będzie brana pod uwagę długość pracy dziecka w ciągu tygodnia. Przestanie się tym samym liczyć to, ile dziecko zarobiło, na przykład w ciągu wakacji. Teoretycznie, będzie mogło ono zarobić nawet więcej, niż wskazane uprzednio 8004 euro. Jednocześnie jednak, dziecko nie będzie mogło pracować dłużej niż 20 godzin w ciągu tygodnia. Będzie więc mogło zostać zatrudnione na przykład na pół etatu, a rodzice nadal będą uzyskiwać na nie Kindergeld.

Warunki uzyskiwania zasiłku na dziecko

Prawo niemieckie stawia wiele warunków ku temu, aby rodzice mogli otrzymać zasiłek na dziecko. Jeśli niepełnoletni ukończy szkołę średnią, to jego rodzice otrzymują Kindergeld jeszcze przez 4 miesiące od momentu uzyskania przez dziecko dyplomu, albo od chwili przerwania przez nie nauki w szkole. W tym czasie dziecko może już zarabiać, ale jeśli przekroczy próg 2000 euro miesięcznie, rodzicom odebrane zostanie prawo do zasiłku na dziecko. Po nowym roku kryterium dochodowe zostanie tu zniesione, na rzecz kryterium godzin pracy tygodniowo. Jeśli dziecko będzie pracowało dłużej niż 20 godzin w tygodniu, rodzice również nie otrzymają już zasiłku.

Tryb uzyskiwania Kindergeld

Aby uzyskać zasiłek na dziecko, rodzic powinien złożyć wniosek o Kindergeld do niemieckiej instytucji o nazwie Familienkasse. Polak pracujący w Niemczech do uzyskania zasiłku na dziecko musi:

- Posiadać stałe miejsce zamieszkania w Niemczech,
- Odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne,
- Być legalnie zatrudnionym na terenie Niemiec,
- Płacić wszystkie obowiązkowe podatki,
- Zwykle przebywać w Niemczech, pomimo zamieszkania w innym państwie.

Warte uwagi jest to, że zasiłek na dziecko będzie przysługiwać nawet temu pracownikowi pracującemu w Niemczech, którego dzieci nie mieszkają w tym kraju.