Poradnik znajdz-prace.de

2011-12-20 13:07:44 UTC - przez admin
W jaki sposób obliczane są emerytury w Niemczech?
Emerytura1

Niemcy, podobnie jak Polska, posiadają system ubezpieczeń społecznych, w tym obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Wypłatą świadczeń emerytalnych oraz gromadzeniem składek na ubezpieczenie tego typu zajmują się federalne i regionalne instytucje ubezpieczeniowe, kształtem i działalnością podobne do polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wiek emerytalny w Niemczech

U naszych zachodnich sąsiadów obowiązuje jeden i ten sam wiek emerytalny mężczyzn i kobiet, wynoszący 65 lat. W tym roku weszły w Niemczech nowe zasady, wedle których przyznawane są świadczenia emerytalne. Wedle tzw. reformy Riestera, ustawowy wiek emerytalny podwyższony zostanie o 2 lata, dla mężczyzn i kobiet, co oznacza, że na emeryturę już za parę lat będzie się przechodzić w wieku 67 lat. Wiek emerytalny będzie wzrastał o jeden miesiąc co rok, w perspektywie do 2035 roku. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły, dla których obowiązują wcześniejsze zasady przyznawania emerytury według wieku. Otóż, jeśli w stosunku do danej osoby można odnieść przepisy o ochronie praw nabytych, przejdzie ona na emeryturę nieco wcześniej.

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne

Opłata składki na ubezpieczenie emerytalne w Niemczech jest obowiązkiem każdego pracownika. Osoby pracujące na etatach w zakładach pracy od wynagrodzenia mają odliczaną składkę na ustawowy program ubezpieczeń emerytalnych. Niemniej jednak, w przeciwieństwie do polskich uwarunkowań prawnych, ubezpieczenie emerytalne jest dobrowolne dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą.

Wysokość obowiązkowej składki na emeryturę i samego świadczenia

Wszyscy pracownicy etatowi w Niemczech opłacają taką samą składkę na ubezpieczeni emerytalne, obliczaną na podstawie ich dochodów brutto. Stopa składki wynosi 19,9% i jest liczona od wynagrodzenia brutto pracownika, do ustalonych odgórnie pułapów płac. Są one inne we wschodnich landach, a inne w zachodnich. Odpowiednio wynoszą one 55,8 tys. euro oraz 66 tys. euro w skali roku.

Emeryt w Niemczech otrzyma świadczenie emerytalne w wysokości uzależnionej od wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne oraz od stażu pracy. Zakładając, że przed przejściem na emeryturę pracownik zarabiał 4000 euro miesięcznie, to po osiągnięciu wieku emerytalnego uzyska on emeryturę w wysokości 60% wskazanego wynagrodzenia, czyli 2400 euro miesięcznie.

Gdzie trafiają składki?

Różni pracownicy odprowadzają swoje składki do różnych instytucji emerytalnych. To, jaki rodzaj pracy wykonuje dana osoba decyduje o tym, w jakiej kasie będą gromadzone jej składki na ubezpieczenie emerytalne.

Dla pracowników umysłowych, składki te trafiają do Federalnego Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych.

Nieco inaczej kwestia ta przedstawia się dla pracowników fizycznych, dla których ubezpieczenie emerytalne jest prowadzone w instytucjach ubezpieczenia na szczeblu krajów związkowych albo w branżowych kasach emerytalnych, do których zalicza się:

- Kasę Ubezpieczenia Kolejarzy (Bahnversicherungsanstalt),
- Kasę Ubezpieczeni Marynarzy (Seekasse),
- Kasę Ubezpieczenia Górników (Budesknappschaft).

Aby otrzymać emeryturę niemiecką, należy udowodnić w urzędzie minimum 60 miesięcy opłacania składek.