Poradnik znajdz-prace.de

2011-12-19 14:15:04 UTC - przez admin
Kursy integracyjne dla obcokrajowców
Lekcja-jezyka-niemieckiego-w-vhs-euskirchen

Polacy wyjeżdżający na stałe lub za pracą do Niemiec, podobnie jak inni obcokrajowcy, mają prawo skorzystać z możliwości uczestniczenia w tzw. kursach integracyjnych, które przeznaczone są dla cudzoziemców. Głównym organizatorem owych kursów jest Federalne Biuro ds. Migracji i Uchodźców. Kursy Integracyjne dla obcokrajowców pozwalają im na gruntowne nauczenie się języka niemieckiego. Z założenia, po zakończeniu kursu i zdaniu odpowiednich testów, obcokrajowiec powinien w stopniu komunikatywnym lub wyższym, znać język niemiecki. Dzięki Kursom Integracyjnym cudzoziemcy mogą zwiększyć swoje szanse znalezienia pracy w Niemczech.

Odbiorcy kursów integracyjnych

Kursy Integracyjne organizowane przez Federalne Biuro ds. Migracji i Uchodźców skierowane są przede wszystkim do osób, które na stałe mieszkają w Niemczech i nie znają za dobrze języka niemieckiego, a chciałyby się go nauczyć.

Jak wygląda kurs?

Kurs dla obcokrajowców z języka niemieckiego obejmuje 600 godzin lekcyjnych zajęć. Jest podzielony na pakiety, jak również na kursy orientacyjne, obejmujące 45 godzin lekcyjnych. Kurs integracyjny składa się z kursu bazowego i zaawansowanego, które różnią się między sobą stopniem zaawansowania. Przed przystąpieniem do kursu językowego każdy kursant przechodzi wstępny test, za pośrednictwem którego można go zaklasyfikować do konkretnego poziomu zaawansowania kursu.

Z kolei, zarówno kurs bazowy, jak i zaawansowany, dzielą się na trzy kolejne typy. Dodatkowo, każdy kurs obejmuje po 300 godzin lekcyjnych nauki.

Testy kwalifikacyjne

Każdy obcokrajowiec zgłaszający się do Federalnego Biura ds. Migracji i Uchodźców z chęcią uczestnictwa w Kursie Integracyjnym, musi napisać wspominany już test kwalifikacyjny. Określa on, na jakim etapie nauki języka znajduje się dana osoba.

Uczestnik kursu może wybrać, organizatora kursu. Aby rozpocząć naukę należy uzyskać zaświadczenie o uprawnieniu do uczestnictwa.

Przebieg kursu

Początkowo na kursie obcokrajowcy uczą się podstawowego słownictwa niemieckiego. Jeśli kursant uzna, że zna język wystarczająco dobrze, aby porozumiewać się po niemiecku, nie ma obowiązku ukończenia jego pierwszych dwóch etapów. Na marginesie, należy powiedzieć, że Federalne Biuro ds. Migracji i Uchodźców w ogóle nie narzuca uczestnikom przejścia pełnego kursu. Dopuszcza się możliwość przechodzenia z jednego etapu kursu na wyższy, już w trakcie jego trwania. Uczestnik może na przykład zdać sobie sprawę z tego, że ma już podstawy języka niemieckiego i może rozpocząć kurs od poziomu bardziej zaawansowanego.
Opuszczenie niektórych stopni nauki w kursie integracyjnym to oszczędności czasu i pieniędzy, ponieważ lekcje są płatne.

Po ukończeniu przez uczestnika kursu językowego, następuje rozpoczęcie kursu orientacyjnego, w którym przekazywana jest wiedza dotycząca samego kraju, jego kultury, sztuki i polityki. Kursanci uczą się o niemieckiej tradycji, swobodach obywatelskich, czy też systemie prawnym.

Ile to kosztuje?

Kursanci płacą 1 euro za godzinę lekcyjną nauki, a opłatę uiszczają z góry za dany etap kursu. Wszelkie pozostałe koszty organizacji Kursów Integracyjnych ponosi Republika Federalna Niemiec.