Poradnik znajdz-prace.de

2011-12-19 14:11:24 UTC - przez admin
Ubezpieczenie polskich pracowników w Niemczech
8807737_1

1 maja 2011 roku oficjalnie został otwarty legalny rynek pracy w Niemczech dla obywateli tzw. nowej Unii Europejskiej, w tym między innymi dla Polaków. Dotychczas, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, obywatele naszego kraju nie mogli starać się o legalną, długoterminową pracę na terenie Niemiec. W chwili obecnej sytuacja ta uległa diametralnej zmianie. W obliczu tego pojawia się wiele pytań dotyczących formalnych zasad zatrudnienia Polaków w Niemczech. Problematyczna jest przy tym kwestia ubezpieczeń polskich pracowników, którzy zdecydują się na podjęcie zatrudnienia u naszych zachodnich sąsiadów.

NFZ w kwestii ubezpieczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia postanowił podać obszerną interpretację przepisów i wyjaśnić tym samym, na czym polega ubezpieczenie polskich pracowników pracujących w Republice Federalnej Niemiec. W swoim komunikacie NFZ podał dokładne zasady ubezpieczenia zdrowotnego takich pracowników oraz podjął temat odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne dla wszystkich osób, które obecnie są ubezpieczone w polskim NFZ-cie, a w niedalekiej przyszłości noszą się z zamiarem przyjęcia pracy w Niemczech.

Obowiązujące przepisy prawa

Ubezpieczenie pracowników najemnych, jak również wszystkich osób posiadających własną działalność gospodarczą oraz studentów, którzy podejmują pracę w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej, jest prawnie uwarunkowane przepisami ustawy dotyczącej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego we wspólnocie. Przepisy tejże ustawy wskazują na to, że ubezpieczeni polscy pracownicy w NFZ podlegają ustawodawstwu wyłącznie jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Dopuszcza się też możliwość, że będą one podlegały ustawodawstwu państwa organizacji EFTA. Słowem, Polacy podejmujący pracę w Niemczech, będą ubezpieczeni na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Podobnie kwestia ta przedstawia się w odniesieniu do osób wykonujących działalność gospodarczą zawodową na własny rachunek.

Obowiązek składkowy

W momencie rozpoczęcia pracy na terenie Niemiec i podjęcia się wykonywania obowiązków zawodowych określonych w stosunku pracy na rzecz zagranicznego pracodawcy, Polacy będą podlegali ustawodawstwu niemieckiemu. Tam też będą odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne.

Jednocześnie, należy wyraźnie podkreślić fakt, że obywatele Polski pracujący w Niemczech i tam odprowadzający swoje składki, nie podlegają polskiemu ZUS-owi. Są częścią niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych. Dzięki temu, po latach pracy w Niemczech, Polacy zdobędą uprawnienia do świadczeń zdrowotnych o charakterze rzeczowym. Do tej pory ich beneficjentami byli tylko niemieccy ubezpieczeni.

Plany na przyszłość

Nie wyklucza się, że w niedalekiej przyszłości może dojść w Polsce do zmiany ustawodawstwa na niemieckie. Jeśli tak się stanie, to będzie trzeba jeszcze raz rozważyć, do jakiej instytucji mają być odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nie może dojść do sytuacji tzw. podwójnych składek.