Poradnik znajdz-prace.de

2011-12-19 14:09:27 UTC - przez admin
Jakie formalności należy dopełnić przed wyjazdem do pracy w Niemczech?
4df0a0dc067af

Z dniem 1 maja 2011 roku Polacy mogą legalnie podejmować zatrudnienie w Niemczech, ponieważ jest to termin, od którego nasi sąsiedzi otworzyli swój rynek pracy dla stosunkowo nowych członków Unii Europejskiej. Dzięki temu zlikwidowano wiele ograniczeń w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy na terenie Niemiec, zarówno na krótki, jak i długi okres czasu.

Kwestie formalne

Podczas planowania wyjazdu do Niemiec do pracy, każdy obywatel Polski powinien skompletować pewne dokumenty. Wśród nich znajdują się zaświadczenia potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, zaświadczenie dotyczące prawa do zasiłku, czy też potwierdzenie odpowiednich kwalifikacji pracowniczych.

Bezwzględnie, przed wyjazdem do naszych zachodnich sąsiadów za pracą należy mieć ze sobą:

- Formularz „Portable Dokument U2” czyli formularz PD U2, jak nazywany jest on w skrócie. Jest to dokument na druku unijnym, wspólny dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Formularz ten poświadcza prawo jego posiadacza do zasiłku, jaki jest wypłacany w trakcie poszukiwania przez niego pracy w innym państwie członkowskim Wspólnoty. Osoba taka ma prawo do zasiłku przez okres 3 miesięcy. Jeśli pewne organy wyrażą zgodę, wypłata zasiłku jest przedłużana na okres kolejnych 3 miesięcy. Aby osoba wyjeżdżająca do Niemiec w poszukiwaniu pracy mogła otrzymywać zasiłek z Polski, musi złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, właściwego względem miejsca swojego zamieszkania, wniosek o wydanie dokumentu PD U2. Zostanie on wydany w języku urzędowym państwa docelowego, przez to nie trzeba go dodatkowo tłumaczyć i wydawać w tym celu pieniędzy.

- Karta EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Społecznego, która uprawnia posiadacza do uzyskiwania świadczeń zdrowotnych za granicą, w obrębie całej Europy. Karta jest wydawana dla wszystkich ubezpieczonych i emerytów bezpłatnie, a aby ją uzyskać należy złożyć stosowny wniosek do NFZ-u. Karta EKUZ jest wydawana z określonym terminem ważności. Należy zwrócić uwagę na fakt, że uprawnia ona tylko i wyłącznie do uzyskania świadczeń zdrowotnych w nagłych wypadkach.

- Podanie o pracę, wraz ze świadectwami z poprzedniej pracy, dyplomami i certyfikatami, które potwierdzają posiadane przez daną osobę kompetencje zawodowe. Wszystkie te dokumenty muszą być przetłumaczone na język niemiecki. Jeśli pracownik poszukujący pracy w Niemczech będzie posiadał potwierdzenie swoich kwalifikacji, o wiele łatwiej przyjdzie mu znaleźć pracę na określonym, właściwym dla siebie stanowisku.

Język niemiecki

Wyjeżdżając do pracy lub w poszukiwaniu pracy w Niemczech, najczęściej istnieje konieczność znajomości choćby podstawowych zwrotów i słówek w języku niemieckim, aby możliwa była komunikacja z pracodawcą i współpracownikami. Im lepsze i wyższe stanowisko pracy, tym znajomość niemieckiego będzie bardziej niezbędna.

Zakwaterowanie i środki finansowe

Wszyscy Polacy wyjeżdżający do pracy w Niemczech muszą posiadać pieniądze, pozwalające im na samodzielne utrzymanie przez okres minimum 4 tygodni. Powinni też posiadać zapewnione zakwaterowanie. Przy wynajmowaniu mieszkania najczęściej konieczne jest zapłacenie kaucji zwrotnej i czynszu za 1 miesiąc z góry.