Poradnik znajdz-prace.de

2011-12-16 13:13:59 UTC - przez admin
Jak otworzyć firmę w Niemczech?
Jak_zalozyc_wlasna_firme

Każdy Polak, który chciałby otworzyć własną firmę na terenie Niemiec, ma do tego pełne prawo. Traktat Akcesyjny dotyczący swobody prowadzenia działalności gospodarczej wnosi, że każdy obywatel i przedsiębiorstwo polskie posiada prawo do założenia i prowadzenia firmy na terenie każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Śmiało więc można na tej podstawie powiedzieć, że prowadzenie przez obywatela Polski przedsiębiorstwa w Niemczech jest możliwe i w pełni legalne, zakładając oczywiście, że dopełni on określone prawem warunki. Jeśli tego nie zrobi, musi liczyć się z poniesieniem konsekwencji, przede wszystkim finansowych.

Określone warunki prowadzenia firmy w Niemczech

Wśród najważniejszych warunków formalnych prowadzenia przez Polaków działalności gospodarczej w Niemczech, należy wymienić:

- Wykonywanie działalności osobiście, choć dopuszczalne jest zatrudnianie przez przedsiębiorcę pracowników, na zasadach ogólnych zatrudnienia,
- Uzyskanie niezbędnych koncesji i zezwoleń na działalność gospodarczą, która ich wymaga,
- Rejestracja firmy w odpowiednich urzędach,
- Zlecanie prac w ramach prowadzenia firmy przez więcej niż jednego zleceniodawcę,
- Uzyskiwane dochody z działalności muszą być wystarczające do utrzymania przedsiębiorcy oraz do pokrycia wszelkich obowiązkowych opłat i składek ubezpieczeniowych.

Jak zarejestrować firmę w Niemczech?

Rejestracja działalności gospodarczej w Niemczech jest podstawowym wymogiem prawnym do jej prowadzenia, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca jest obywatelem Niemiec, czy też cudzoziemcem. Firmę rejestruje się w urzędzie ds. gospodarczych, tj. w Gewerbeamt, właściwym względem adresu siedziby firmy.

Do zarejestrowania firmy przez obywatela Polski w Niemczech urzędnicy wymagają przedstawienia następujących dokumentów:
- Formularza wraz z opisem działalności,
- Kopii paszportu,
- Dowodu zameldowania na terenie Niemiec,
- Umowy kupna, najmu, lub ewentualnie dzierżawy nieruchomości, która ma być wykorzystywana do prowadzenia firmy,
- Potwierdzenie umiejętności zawodowych, jeśli są one wymagane dla danej działalności gospodarczej.

Po zarejestrowaniu firmy w urzędzie ds. gospodarczych, należy jeszcze zgłosić ją do urzędu skarbowego, aby uzyskać tzw. numer skarbowy.
Dostępne formy przedsiębiorstwa

Obywatel Polski może otworzyć działalność gospodarczą w formie:
- Przedsiębiorstwa jednoosobowego zapewniającego samo zatrudnienie,
- Przedsiębiorstwa zatrudniającego inne osoby.

Każda osoba fizyczna decydująca się na otwarcie firmy w Niemczech, może podejmować i prowadzić ją w formie samo zatrudnienia. Z kolei, dla osób prawnych, tj. przedsiębiorstw, dostępna jest możliwość otwierania na terenie Niemiec oddziałów swoich firm. Co więcej, prawo wnosi, że takie osoby mogą występować na terenie Niemiec jako wspólnicy nowopowstałych spółek, z tym że , muszą one być zarówno zarejestrowane, jak i powinny one działać na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Dodatkowo, Polacy nie mają żadnych ograniczeń w prowadzeniu na terenie Niemiec działalności gospodarczej. Mogą one dotyczyć działalności handlowej, usługowej, przemysłowej, rzemieślniczej i innych. Przedsiębiorca może również wykonywać w ramach prowadzonej firmy w Niemczech wolny zawód.