Poradnik znajdz-prace.de

2011-12-06 16:13:40 UTC - przez admin
Elementarz niemieckiego prawa pracy.
Sad

Decydując się na wyjazd zarobkowy do Niemiec czy to na kilka tygodni, czy też na dłuższy okres powinniśmy zapoznać się z tutejszym prawem pracy, oraz jego charakterystyką. Znajomość powszechnych zasad i mechanizmów działania pozwoli Nam lepiej odnaleźć się w niemieckich realiach, oraz będzie ochronę w przypadku nieoczekiwanych kłopotów.

Nasi zachodni sąsiedzi kochają porządek, co widać również, jeśli chodzi o płaszczyznę pracowniczą. Polscy pracownicy bardzo szybko przekonają się, iż niemieckie realia różnią się zdecydowanie od polskich. Nie ma w nich mowy na przysłowiowe koleżeństwo, pracownicy mają ściśle określone zadania i z nich muszą się bezwzględnie wywiązywać.


Wspomniana wyżej bezwzględność tyczy się również prawa pracy w Niemczech. W państwie tym, aby imigrant, również z Polski, mógł korzystać ze wszelkich praw pracowniczych musi spełniać następujące wymogi:
-posiadać dokument meldunkowy
-wyrobiony numer ubezpieczenia społecznego.
- posiadać kartę podatkową.

Po spełnieniu tych trzech podpunktów pracownicy z Polski posiadają identyczne z niemieckimi prawa podczas wykonywania pracy. Na nasze szczęście integracja w ramach Unii Europejskiej spowodowała, że od 1 maja 2011 roku rynek Niemiecki otworzył się szerokimi drzwiami przed Polakami, dzięki czemu jest Nam łatwiej walczyć o swoje prawa pracownicze.

Przed rozpoczęciem pracy w Niemczech należy zawrzeć umowę o pracę. W tym elemencie niemieckie prawo jest bardzo podobne do polskiego. Ciekawostką jest natomiast fakt, iż u Naszych zachodnich sąsiadów istnieje możliwość zawarcia umowy ustnej.

Ważnym tematem pracowniczym jest są również ubezpieczenia, oraz urlopy. W przypadku tych pierwszych istnieje możliwość pójścia dwoma drogami. Możemy zdecydować się albo na ubezpieczenie w Niemczech, albo w Polsce. Do końca nie jest to jednak od Nas zależne. W Niemczech ubezpieczają się najczęściej pracownicy agencji tymczasowych, oraz osoby bezpośrednio zatrudnione przez tamtejszych pracodawców. Polskie składki ubezpieczeniowe natomiast decydują się płacić osoby pracujące w Niemczech na własnej działalności gospodarczej, bądź też przebywających w tym kraju na delegacjach z polskich firm. w przypadku korzystania z niemieckiego systemu ubezpieczeń płatne zwolnienie lekarskie należy Nam się tak jak w Polsce dopiero po przepracowaniu pełnego miesiąca. Jeśli chodzi o urlopy to minimalny ich wymiar wynosi 24 dni w ciągu roku. Warto też pamiętać o tym, że by uzyskać do nich prawo należy w Niemczech przepracować przynajmniej 6 miesięcy.

Ostatnią ważną kwestią prawną, którą powinien znać każdy polski pracownik w Niemczech są stawki minimalnego wynagrodzenia. W kraju piwa i bawarskich spodenek nie ma ogólnie przyjętego minimalnego wynagrodzenia. Istnieją jednak minimalne stawki dla wybranych zawodów i profesji. Poza tym od 1 maja 2011 roku zostały wprowadzone minimalne stawki godzinowego wynagrodzenia oferowane przez agencji pracy tymczasowej. Na zachodzie Niemiec jest to 7,79 euro brutto, na wschodzie zaś 6,89 euro brutto za godzinę.